Pedagogai

Mokytojų sąrašas

 

 

Eil

Nr

 

Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

 

Specialybė

 

Pareigos

Mokomieji dalykai

 

Elektroninio pašto adresas

1

2

3

4

5

6

7

1.

Charisova Rita

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Direktorė, II kat.

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

direktore@pradine.panevezys.lm.lt

 

2.

 

Daraškienė Edita

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

i.daraska@post.omnitel.net

3.

Burbienė Aušra

(šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja ir meninės veiklos organizatorė

Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, II kat.

Mokytoja

Šokis

burbienu0117@gmail.com

 

4.

Antipirovičienė

Jūratė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Anglų k. mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė

Anglų kalba

 

jurate.anti@yahoo.com

 

5.

Jankevičienė Diana

Aukstasis

 

Pradinių kl. mokytoja

Anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba

 

d.salvina@gmail.com

 

6.

 

Butkevičienė

Aušra

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

wilouz@gawab.com

7.

Dilienė Vija

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

d.vija@yahoo.com

8.

Gubistienė

Audronė

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas agubistiene@gmail.com

9.

Storastienė Rita

 

aukštasis
Muzikos mokytoja

 

 

Būrelio vadovė ir muzikos mokytoja

 

Liaudies ansamblis

 

rrstorast@yahoo.com

10.

Gudaitė Laima

aukštasis

Oligofreno-pedagogika su logopedija

Logopedė metodininkė

 

Spec. pagalba

 

laiguda@yahoo.com

11.

 

Brazdžionienė Daiva

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

 

daiva4kl@gmail.com

12.

Judokienė Vida

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

vidjud@gmail.com

13.

Junevičiūtė

Danguolė

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

Pradinis ugdymas

spurgelis@gmail.com

14.

Jurgaitienė

Vida

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

mokytoja.jurgaitiene@gmail.com

15.

Kolinienė

Birutė

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

birutekoliniene@yahoo.com

 

16.

Latvėnienė

Dalija

aukštasis

Chorinis

dirigavimas

Mokytoja

metodininkė

Muzika

dalija.latveniene@gmail.com

17.

Marcinkevičienė

Rita

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

ritamarcink@gmail.com

18.

Motekaitienė Indra

aukštasis

Spec. pedagogika

ir logopedija

Vyresnioji specialioji pedagogė

Spec. pagalba

Bibliotekininkė

indramotek@gmail.com

19.

Nefienė Zita

aukštasis

Pradinių kl.

mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

zitanefiene@gmail.com

 

20.

Suleimanova

Valentina

Spec.vid.

Choro

vadovė

Akompaniatorė

Koncert-meisterė

 

21.

 

Žukauskienė Laimutė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Pradinis ugdymas

llaimme@inbox.lt

 

22.

Pinkevičienė Ingrida

aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

ingpinke@gmail.com

23.

Taraškevičienė

Rūta

Aukštasis

neuniversit.

Tikybos

mokytoja

Mokytoja

 

tikyba

 

taraskeviciene@gmail.com

24.

Bakanauskas Ričardas

aukštasis

Kultūros darb.,

baletmeisterio -pedagogo

Choreografijos

mokytojas ekspertas

Šokis

pynimelis@takas.lt

25.

Seferoglu Lina

 

aukštasis

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

Socialinė pagalba

lineta6@gmail.com

 

26.

Lukšienė Svetlana

 

aukštasis

Kūno kultūros mokytoja

PDDG auklėtoja

 

svetlanach1975@hotmail.com

 

27.

 

Klišys Vidas

aukštasis

dėstytojas

Būrelio vadovas

Liaudies ansamblis

vidasklisys@gmail.com