Administracija

Direktorė - Rita Charisova

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Aušra Burbienė (Motinystės atostogose)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Ingrida Pinkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Vyr. finansininkė — Vitalija Šivokienė

Raštinės vedėja — Marijana Morėnienė