Administracija

Direktorė - Rita Charisova

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Dalia Dausienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Vyr. finansininkė — Vitalija Šivokienė

Raštinės vedėja — Marijana Morėnienė