Naujienos

Erasmus + KA1 veiksmo projektas „Kūrybingi vaikai – sumanios visuomenės ateitis“ Kūrybiškai, įdomiai ir smagiai

Kvalifikacijos tobulinimo kursų tikslas – formuoti ir tobulinti kursų dalyvių kompetencijas kūrybiškumo ugdymo, inovatyvaus mokymo ir mokymosi srityse, stimuliuoti kūrybiškumą bei inovacijas kursų metu bei pritaikyti įgytą patirtį grįžus į savo įstaigą.

Kursuose mūsų mokyklos pedagogės susipažino su projekto dalyviais iš Bulgarijos, Rumunijos, Ispanijos ir Suomijos, domėjosi skirtingų šalių švietimo sistemomis, dalijosi savo šalies ugdymo praktika. Naudodamos „Lobio ieškojimo“ metodą senojoje Maltos sostinėje Mdinoje ir dabartinėje sostinėje Valetoje  mokytojos ieškojo istorinių objektų, juos fotografavo ir sukurtus koliažus pristatė kursų draugams. Šį metodą galimą naudoti padedant vaikams susipažinti su nauja aplinka, ekskursijų, išvykų  metu, dienos stovykloje ar netradicinėse pasaulio pažinimo pamokose.

Vienas iš aptartų ir išbandytų mokymuose inovatyvių metodų kūrybiškumo ugdymui buvo kompiuterinės programos „Movie maker“ panaudojimas. Grupinio darbo metu mokytojos vaidino trumpas istorijas  naudodamos Lego kaladėles. Kūrybos procesas buvo fotografuojamas ir programos „Movie maker“ pagalba sukurtas animacinis filmukas. Šią kompiuterinę programą galima naudoti stebint ir fiksuojant gamtos pokyčius įvairių mokyklinių projektų metu.

Kursų metu pedagogės lankėsi nacionalinėje sporto mokykloje Pembroke ir St. Joseph Mater Boni Consigning mokykloje Paoloje. Tai du skirtingi mokyklų tipai. Nacionalinė sporto mokykla yra naujausiomis technologijomis ir puikiu sporto inventoriumi aprūpinta ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi motyvuoti, siekiantys užsibrėžto tikslo ir norintys tapti olimpiniais čempionais Maltos vaikai. Katalikiška St. Joseph Mater Boni Consigning mokykla yra iš dalies tėvų remiama įstaiga. Joje mokosi tik mergaitės nuo 5 iki 14 metų. Tai nedidelė, turinti gilias tradicijas mokykla, kurioje vyrauja tvarka, pagarba, paprastumas ir nuoširdumas.

Dalyvavimas projekte direktorei Ritai Charisovai, socialinei pedagogei Linai Seferoglu ir bibliotekininkei, pailgintos dienos grupės mokytojai Svetlanai Likšienei suteikė galimybę ne tik tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas kursų metu, bet ir susipažinti su Maltos istorija, kultūra bei papročiais, patirti tos šalies žmonių šilumą ir geraširdiškumą. Sukauptas žinias mokytojos naudos kasdieniniame savo darbe, dalinsis su kolegomis bei skleis patirtį mieste.