Naujienos

Mokslo metų baigimo šventė

Mūsų ketvirtokams nuaidėjo paskutinis skambutis... Vaikystės kieme šurmuliavo, džiūgavo, krykštavo laimingi mūsų mokiniai...
Atvėrėm vartus į ateitį. Lik sveikas, vaikystės kieme brangus!