Naujienos

SĖKMINGAS PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS STARTAS TARPTAUTINĖJE „ERASMUS +” PROGRAMOJE

Panevėžio pradinė mokykla vykdo 14 mėnesių projektą „Kūrybingi vaikai – sumanios visuomenės ateitis”, kurį finansuoja „Erasmus+“ programa.

           Švietimo mainų paramos fondas administruodamas šį projektą, sudaro galimybę pedagogams pažinti, suprasti, atrasti ir veikti tarpkultūrinio mobilumo išvykose.

           Pirmosios į mokslus, siekiant pažinti kitų Europos šalių ugdymo procesą, kovo 26 - balandžio 1 dienomis vyko anglų kalbos mokytoja Jūratė Antipirovičienė, šokio mokytoja Agnė Šidlauskaitė ir specialioji pedagogė Indra Motekaitienė. Pedagogės dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Barselonos universitete Ispanijoje. Per septynias kursų dienas mokytojos susipažino su įnovatyviais ugdymo metodais, IKT programomis Seesaw, iNigma, KineMaster, Kahoot ir kt., dalinosi patirtimi su kursuose dalyvavusiais pedagogais iš Suomijos, Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų Europos Sąjungos šalių.

          Kursų metu Panevėžio pradinės mokyklos mokytojos plėtojo dalykinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, tobulinimo kvalifikaciją kursuose, kurie suteikė teorinių ir praktinių žinių pažinti kitas šalis, jų ugdymo procesų specifiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumus. Įgyvendinę kursų programą „TAP-SWIPE-PINCH” pedagogės įgijo žinių, kurias pritaikys ugdant jaunąją „Z” kartą, kad pamokos mokiniams būtų įdomesnės ir patrauklesnės siekiant geresnių ugdymo rezultatų.